Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0030 Radzanów gmina Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 326 o pow. 0,5300 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona jako działka nr 326/2 o pow. 0,4540 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.06.2018
Obowiązuje od : 13.06.2018
Obowiązuje do : 27.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba