Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Wójta Gminy Miedziana Góra zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Miedziana Góra z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0007 Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 23.11.2017 r. pod nr. P.2604.2017.5626, jako działka nr 275/17 o pow. 0,0005 ha (wydzielona z działki nr 275/5 o pow. 0,3600 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1542009 (późn. nr 002139 T, nr 346009 T) pn. Zagórze przez wieś.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.06.2018
Obowiązuje od : 13.06.2018
Obowiązuje do : 27.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba