Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania, przedłużeniu terminu zakończenia postępowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia stosownie do art. 10 § 1 Kpa, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0004 Kurów, gmina Lipnik, oznaczoną jako działka nr 74/3 o pow. 0,0241 ha, (wydzielona z działki nr 74/2), objętej ostateczną decyzją Nr 5/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.1.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednocześnie Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie nie może zostać zakończone w ustalonym terminie, z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 9 sierpnia 2018 roku.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.07.2018
Obowiązuje od : 10.07.2018
Obowiązuje do : 24.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba