Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 10.07.2018 r. znak: SPN.II.7533.100.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich , obręb 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1030/3 o pow. 0,1844 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Staszica.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.07.2018
Obowiązuje od : 11.07.2018
Obowiązuje do : 25.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba