Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Radoszyce, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Jarząb, gm. Radoszyce, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 441 o pow. 0,4120 ha i Nr 480 o pow. 0,7844 ha, zajętych pod drogę publiczną Nr 1556026 pn.”Węgrzyn - Filipy” ( nowy Nr 368023 T ).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.10.2018
Obowiązuje od : 09.10.2018
Obowiązuje do : 23.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba