Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu Staszowskiego, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Staszowski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Połaniec, obręb Połaniec, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Staszowskiego w dniu 12.12.2014 r. za Nr 054- 168/2014, jako działka Nr 263/1 o pow. 0,0054 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 42375 pn. „Rudniki – Wymysłów – Kamieniec - Zrębin” ( nowy numer 0841 T ).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.10.2018
Obowiązuje od : 09.10.2018
Obowiązuje do : 23.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba