Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nabycia przez Powiat Buski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Rzeszutki, gmina Gnojno, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 04.06.2018 r. pod Nr P.2601.2018.769, jako działka Nr 108/6 o pow. 0,0187 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15123 pn. „Chmielnik – Zrecze – Maciejowice - Ruda” (nowy Nr 0023T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.10.2018
Obowiązuje od : 09.10.2018
Obowiązuje do : 23.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba