Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Jędrzejowie, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Brus, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, w dniu 13.10.2016 r. pod Nr P.2602.2016.1779, jako działka Nr 99/2 o pow. 0,0101 ha (wydzielona z działki Nr 99 o pow. 1,07 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15313 pn. „Podlesie – Brus – do drogi 15312” (nowy Nr 0161 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.10.2018
Obowiązuje od : 11.10.2018
Obowiązuje do : 25.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba