Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej Kpa, zawiadamia stosownie do art. 10 § 1 Kpa, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0020 Żydówek, gmina Kije, oznaczonej jako działka nr 204 o pow. 1,2100 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 204/1 o pow. 0,0391 ha

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.10.2018
Obowiązuje od : 11.10.2018
Obowiązuje do : 25.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba