Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0036 Włochy, gmina Pińczów oznaczonej jako działka nr 341, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie odpowiednio oznaczona nr 341/1 o pow. 0,0528 ha

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.11.2018
Obowiązuje od : 08.11.2018
Obowiązuje do : 22.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba