Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia, oznaczonej na mapie sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 751 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 26.01.2017 r. za Nr P.2604.2016.6933 jako działka Nr 1342/3 o pow. 0,0746 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 751 pn. „Suchedniów – Bodzentyn – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski” nie może zostać zakończone w podanym wcześniej terminie, z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 31.01.2019 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.11.2018
Obowiązuje od : 08.11.2018
Obowiązuje do : 22.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba