Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0002 Pińczów M., gmina Pińczów, oznaczoną jako działka nr 78/4 o pow. 0,1152 ha, która po ostateczności decyzji Nr 7/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.3.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767, o długości ok. 1,7 km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim, stanie się własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.11.2018
Obowiązuje od : 09.11.2018
Obowiązuje do : 23.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba