Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na 2019 rok

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach ww. programu na 2019 r.

Termin składania wniosków: 14 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku)

Miejsce składania wniosków: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, V piętro, pokój: 522

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe

Wysokość dofinansowania:  w zależności od zasięgu planowanych działań – od 25.000 do 100.000 zł

Udział własny wnioskodawcy: dofinansowanie projektu stanowi 80% kosztów zadania, wymagany wkład własny - minimum 20 % kosztu zadania.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w następujące cele programu:

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa 

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych 

III. Cel szczegółowy nr 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży 

IV. Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa

Szczegóły naboru wniosków (projektów) w ramach Programu dostępne również na stronie: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem:

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Załączniki:

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.12.2018
Data modyfikacji : 07.12.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego