Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0008 miasto Jędrzejów, oznaczonej jako działka nr 77/1 o pow. 0,0732 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 8/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2018 r., znak: SPN.III.7820.1.6.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 od km 0+292,44 do km 5+577,30, w tym budowie obwodnicy miejscowości Jędrzejów o długości ok. 2,2 km wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.12.2018
Obowiązuje od : 11.12.2018
Obowiązuje do : 25.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba