Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Nosów, gm. Waśniów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 16.11.2015 r. pod Nr P.2607.2015.1821 jako działki: Nr 79/2 o pow. 0,0027 ha i Nr 113/2 o pow. 0,0390 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15966 pn. „Pękosławice - Nosów - Waśniów” (nowy Nr 0655 T) .

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.12.2018
Obowiązuje od : 14.12.2018
Obowiązuje do : 28.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba