Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie 0003 Pińczów M., gmina Pińczów oznaczonej jako działka nr 71, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie odpowiednio oznaczona nr 71/1 o pow. 0,3719 ha

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 17.12.2018
Obowiązuje od : 17.12.2018
Obowiązuje do : 31.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba