Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zwanej dalej Kpa, zawiadamia stosownie do art. 10 § 1 Kpa, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0011 Kujawy, gmina Iwaniska, oznaczonej jako działka nr 66/1 o pow. 0,0086 ha (wydzielona z działki nr 66)

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 17.12.2018
Obowiązuje od : 17.12.2018
Obowiązuje do : 31.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba