Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0016 Rataje Karskie, gmina Pacanów, oznaczoną jako działka nr 431/1 o pow. 0,0042 ha (wydzieloną z działki nr 431)

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.01.2019
Obowiązuje od : 10.01.2019
Obowiązuje do : 24.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba