Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0011 Kujawy, gmina Iwaniska, oznaczonej jako działka nr 53/1 o pow. 0,0303 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 12/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.12.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 758 od km ok. 3+618,17 do km ok. 7+056,08 wraz z budową/przebudową urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych, zjazdów oraz innej drogi publicznej na terenie gminy Iwaniska.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2019
Obowiązuje od : 11.01.2019
Obowiązuje do : 25.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba