Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej 0016 Rataje Karskie, gmina Pacanów, oznaczonej jako działka nr 426/1 o pow. 0,0121 ha (wydzielona z działki nr 426), objętej ostateczną decyzją Nr 15/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.14.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0130T i drogą gminną Nr 361025T wraz z budową oświetlenia drogowego, zatok autobusowych, chodnika i urządzeń odwadniających w miejscowości Rataje Słupskie, na terenie gminy Pacanów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.02.2019
Obowiązuje od : 07.02.2019
Obowiązuje do : 21.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba