Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 07.02.2019 r. znak: SPN.II.7533.436.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0003, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 788/1 o pow. 0,0051 ha i nr 618/1 o pow. 0,0089 ha oraz na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 17.11.2017 r. pod nr. P.2611.2017.1617, jako działka nr 618/4 o pow. 0,0129 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Spadowa (nowy nr 304174 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.02.2019
Obowiązuje od : 08.02.2019
Obowiązuje do : 22.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba