Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Wójta Gminy Pawłów zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Pawłów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0015 Nieczulice, gmina Pawłów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 01.03.2018 r. pod nr. P.2611.2018.366, jako działka nr 244/2 o pow. 0,0048 ha (wydzielona z działki nr 244 o pow. 0,7100 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1552026 (nowy nr 362023 T) pn. Chybice - Nieczulice.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.02.2019
Obowiązuje od : 08.02.2019
Obowiązuje do : 22.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba