Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 11.02.2019 r. znak: SPN.II.7533.152.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 12 Strawczynek, gmina Strawczyn, oznaczonej na mapie sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 748, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 10.04.2009 r. pod nr. 2271-171/2008, jako działka nr 477/3 o pow. 0,0041 ha (wydzielona z działki nr 477/1 o pow. 0,5400 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 748 pn. Ruda Strawczyńska - Strawczyn - Kostomłoty.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.02.2019
Obowiązuje od : 11.02.2019
Obowiązuje do : 25.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba