Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Świrna, gm. Bodzechów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 191 o pow. 0,1200 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15976 pn. „Strupice – Jędrzejowice – Ostrowiec Świętokrzyski” (nowy Nr 0665 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.03.2019
Obowiązuje od : 15.03.2019
Obowiązuje do : 29.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba