Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 28.02.2018r. znak: SPN.II.7533.1.2019 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w Starachowicach (obr. 0005), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 933 o pow. 0,2803 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ulica Kościelna”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.03.2019
Obowiązuje od : 15.03.2019
Obowiązuje do : 29.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba