Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dn. 11.03.2019r. znak: SPN.II.7533.509.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w Kunowie (obr.0001), oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 13.09.2018 r. pod nr P. 2607.2018.1384, jako działka Nr 1923/1 o pow. 0,1536 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15962 pn. „Doły Biskupie – Kunów”, (nowy nr 0651 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.03.2019
Obowiązuje od : 15.03.2019
Obowiązuje do : 29.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba