Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0004 Dalekie, gm. Moskorzew, oznaczonej jako działka nr 80/2 o pow. 0,0027 ha (powstała z podziału działki nr 80 o pow. 0,07 ha), objętej ostateczną decyzją Nr 22/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2017 r., znak: SPN.III.7820.1.21.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 od km 165 + 153 do km 167 + 565 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego, przebudową zjazdów oraz budową/przebudową przepustów w miejscowości Moskorzew i Dalekie, na terenie gminy Moskorzew.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.03.2019
Obowiązuje od : 20.03.2019
Obowiązuje do : 03.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba