Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Jędrzejowie zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Potok Mały, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, w dniu 21.09.2017 r. pod nr. P.2602.2017.1482, jako działka nr 26/2 o pow. 0,0025 ha (wydzielone z działki nr 26 o pow. 0,8138 ha ), zajętej pod drogę publiczną nr 15326 pn. „Deszno - Piaski – Zagórze – Rosochatka – Potok Wielki – Zielona – Potok Mały – dr. kraj. Nr 7”do drogi 15326 (nowy nr 0174 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 20.03.2019
Obowiązuje od : 20.03.2019
Obowiązuje do : 03.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba