Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0016, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 693/53 o pow. 0,0001 ha, zajętej w dniu 31.12.1998 r. pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Krakowska.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 21.03.2019
Obowiązuje od : 21.03.2019
Obowiązuje do : 04.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba