Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0042 Sarbice Pierwsze, gm. Łopuszno, oznaczoną jako działka nr 563/1 o pow. 0,1351 ha, objętą decyzją Nr 2/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65 km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.11.2019
Obowiązuje od : 12.11.2019
Obowiązuje do : 26.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba