Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0024 miasto Kielce, oznaczonej jako działka nr 855/7 o pow. 0,0113 ha, wydzielonej z działki nr 855/2 o pow. 0,0145 ha, objętej decyzją Nr 1/16 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r., znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 – połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.11.2019
Obowiązuje od : 14.11.2019
Obowiązuje do : 28.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba