Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.1.24.2023 - Ogłoszenia Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 572) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2, art. 30 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 551), art. 113 ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kajetanów, gmina Zagnańsk, oznaczonej jako działka nr 242/1, w związku z ostateczną decyzją Nr 2/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2021 r., znak: SPN.III.747.30.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu dla zadania polegającego na budowie fragmentu gazociągu relacji Lubienia-Masłów i relacji Mójcza

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.06.2024
Obowiązuje od : 06.06.2024
Obowiązuje do : 20.06.2024
Data wytworzenia : 06.06.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk