Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.706.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie dotyczącej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zwanej dalej k.p.a., stosownie do art. 9s ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 9y ust. 1-3 i ust. 4, art. 9ad ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 697), a także art. 113 ust. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Ćmielów - miasto, oznaczonej jako działka nr 1013/1 o pow. 0,0083 ha.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.06.2024
Obowiązuje od : 12.06.2024
Obowiązuje do : 26.06.2024
Data wytworzenia : 12.06.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk