Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Brody, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości zajętej pod drogi publiczne

Wojewoda Świętokrzyski informuje że, prowadzi postępowanie ad-ministracyjne, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Brody z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Ruda, gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: Nr 146/12 o pow. 0,0585 ha, Nr 146/16 o pow. 0,0611 ha, Nr 146/17 o pow. 1,8236 ha, zajęte pod drogę gminną Nr 1524010 pn. „Ruda Mała – Ruda Duża” oraz oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do PODGiK w Starachowicach w dniu 16.05.2007 r. pod Nr 2213-30/2007 jako działka Nr 146/20 o pow. 4,0899 ha, zajętej pod część drogi publicznej – gminnej Nr 1524035 pn. „Ruda - Styków n/Zalewem”

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 65.47 KB
    Data publikacji : 17.02.2014 15:00

Metryka strony

Data publikacji : 17.02.2014
Obowiązuje od : 20.02.2014
Obowiązuje do : 20.04.2014
Data wytworzenia : 17.02.2014
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis