Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - IN-IX.7570.1.756 i 765.2014 oraz 458-459.2015

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone: 1) obrębie 26 Kuzki Belina, gmina Krasocin, oznaczone jako działki: -nr 38/1 o pow. 0,0073 ha, -nr 35/1 o pow. 0,2430 ha, -nr 34/1 o pow. 0,2048 ha 2) obrębie 06, miasto Włoszczowa, oznaczona jako działka: -nr 4286/1 o pow. 0,1028 ha

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 31.08.2015
Obowiązuje od : 01.09.2015
Obowiązuje do : 15.09.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis