Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - IN-IX.7570.1.164 i 165.2015

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie 12 miasto Osiek, oznaczone jako działki: nr 1924/8 o pow. 0,0278 ha i nr 2235/1 o pow. 0,0645 ha

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 08.09.2015
Obowiązuje od : 08.09.2015
Obowiązuje do : 22.09.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis