Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - IN.IX. 142, 147 i 155'15

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębach: - 0001 miasto Kielce, oznaczona jako działka nr 149 o pow. 0,1251 ha, - 0002 miasto Kielce, oznaczone jako działki: nr 1/1 o pow. 0,0384 ha i nr 45/5 o pow. 0,0097 ha

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 16.09.2015
Obowiązuje od : 16.09.2015
Obowiązuje do : 30.09.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis