Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - IN.IX -234, 243, 254, 352 i 4321'15

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone: - w obrębie 2 Drygulec gmina Wojciechowice, oznaczone jako działki: nr 90/1 o pow. 0,0050 ha, nr 100/1 o pow. 0,0051 ha, nr 536/5 o pow. 0,0085 ha i nr 29/1 o pow. 0,0081 ha, - w obrębie 12 Ługi gmina Wojciechowice, oznaczonej jako działka: nr 122/1 o pow. 0,0082 ha

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 23.09.2015
Obowiązuje od : 24.09.2015
Obowiązuje do : 08.10.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis