Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych do zadania pn. „Modernizacja dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpożarowej w budynku A”

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 16.10.2017

Załączniki do strony

Metryka strony

Data publikacji 10.10.2017
Data modyfikacji 19.10.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paweł Solnica
Autor: Jolanta Madej