Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Remont czerpni, wiaty i murków za bud. A ŚUW Przetarg nieograniczony Zakończony 12.07.2018
Zakup, dostawa i podłączenie wraz z uruchomieniem kurtyn powietrznych w wejściach do budynków ŚUW Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 25.06.2018
Kompleksowa obsługa techniczna imprezy plenerowej "Senioralia" w ramach wdrażanego Programu SENIOR+ Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Ogłoszony 20.06.2018
„Remont dachu zespołu pomieszczeń: warsztatu samochodowego, kotłowni gazowej, garaży oraz cechowni ŚUW” oraz „Remont połaci dachowej w budynku A” Przetarg nieograniczony Zakończony 29.06.2018
Zakup rejestratora rozmów dla stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 28.05.2018
Usługa gastronomiczno-hotelarska do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników ds. obronnych JST Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 19.05.2018
Dostawa wody mineralnej dla pracowników ŚUW w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 11.05.2018
Zakup mebli dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 15.05.2018
Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 09.05.2018
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 23.04.2018

Wybierz Strony