Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Dostawa przenośnych urządzeń do oświetlenia terenu wykorzystywanych podczas sytuacji kryzysowych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 25.10.2019
Upgrade Axence Nvision z wersji 6.5 do najnowszej wersji nVision – 600 urządzeń z rocznym wsparciem Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 25.10.2019
Zakpu, dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń maszynowni wind Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 23.10.2019
Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na organizacji i przeprowadzeniu studiów podyplomowych z zakresu migracji dla 3 pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach projektu nr 21/7-2017/OG-FAMI pn. „Podnoszenie kwalifikacji personelu zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich”, dofinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.10.2019
Zakup automatu kolejkowego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.10.2019
Remont pomieszczeń w piwnicy budynku A Przetarg nieograniczony Zakończony 24.10.2019
Modernizacja windy w budynku C Przetarg nieograniczony Zakończony 23.10.2019
Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na organizacji i przeprowadzeniu studiów podyplomowych z zakresu migracji dla 4 pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach projektu nr 21/7-2017/OG-FAMI pn. „Podnoszenie kwalifikacji personelu zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich”, dofinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 11.10.2019
Modernizacja zasilania rezerwowego ŚUW w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 21.10.2019
Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 10.10.2019

Wybierz Strony