Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2016 r. - odwołanie od od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 1/16 z dnia 12.05.2016r., znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 - połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach, wpłynęło odwołanie.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.06.2016
Obowiązuje od : 16.06.2016
Obowiązuje do : 30.06.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba