Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.44.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 42/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 42/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowości Osiny – etap II w zakresie budowy dwóch przejść poprzecznych przez drogę wojewódzką nr 744: w km 20+371 kanalizacją sanitarną grawitacyjną o średnicy PE 200 o długości 15,30 m i tłoczoną PE 90 o długości 15,10 m, oznaczone jako P1, w km 20+776 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 o długości 16,0 m i tłoczoną PE 90 o długości 16,0 m, oznaczone jako P2. Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid.: 46/1 oraz 46/2, obręb 0010 Osiny, jednostka ewid. 261103_2 Mirzec.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.07.2019
Obowiązuje od : 16.07.2019
Obowiązuje do : 30.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met