Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.36.2019

IR.II.746.36.2019 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Starachowice w dniu 05.08.2019r. zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie kładki dla pieszych w km ok. 160,050 (obszar objęty wnioskiem od km 160,041 do km 160,071) linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica”, inwestycja na działce nr 30/10, obręb 01 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak