Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające niedopuszczalność odwołania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 16 sierpnia 2019r. przekazał skargę Adama Maciejewskiego i Magdaleny Maciejewskiej, reprezentowanych przez pełnomocnika adwokata Łukasza Bałagę, z dnia 18 lipca 2019r. na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019r. znak: SPN.IV.7511.1.2.2019, stwierdzające niedopuszczalność odwołania Adam Maciejewskiego i Magdaleny Maciejewskiej od decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 11 stycznia 2019r. znak: GN-I.6620.5.78.2018.DG orzekającej o ustaleniu, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Sitkówka-Nowiny obręb Zagrody, jako działki Nr Nr: 182 i 188 o łącznej pow. 0,0200 ha, stanowi mienie gminne, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 20.08.2019
Obowiązuje od : 20.08.2019
Obowiązuje do : 03.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba