Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.33.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Ostrowiec Świętokrzyski” w ciągu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica w km 188,777, na działce nr ewid. 1/59, obręb 0038 Ostrowiec Świętokrzyski, jedn. ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 21.08.2019
Obowiązuje od : 21.08.2019
Obowiązuje do : 04.09.2019
Data wytworzenia : 01.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Urszula Paluch