Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.28.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm długości w obrębie terenu zamkniętego 267,0 m. Inwestycja na działce nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów Miasto, jedn. ewid. 260705_4 Kunów Miasto

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 21.08.2019
Obowiązuje od : 22.08.2019
Obowiązuje do : 05.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Urszula Paluch