Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.39.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Skarżysko” (zakres zgodnie z treścią wniosku), inwestycja na działkach nr: 1/99, 109/2, obręb 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 23.08.2019
Obowiązuje od : 27.08.2019
Obowiązuje do : 10.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda