Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.29.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV w celu realizacji zadania pn.: "Projekt przebudowy pierścienia kablowego SN-15 kV, budowa linii kablowej relacji GPZ-Stary Młyn - Stacja trafo Końskie KZ03" na działce o nr ewid. 1291/138, obręb 0003 Końskie-miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 23.08.2019
Obowiązuje od : 23.08.2019
Obowiązuje do : 06.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Renata Mamla