Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.32.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Starachowice, w ciągu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska - Dębica, na działce o nr ewid. 1089/7 w obrębie ewid. 0005, w jednostce ewid. Starachowice - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 23.08.2019
Obowiązuje od : 23.08.2019
Obowiązuje do : 06.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Renata Mamla